Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/825
Title: Постмодерністські ландшафти та проблема концептуалізації просторових рамок дослідження давніх культур: 2. Ландшафт як текст
Authors: Сминтина, Олена Валентинівна
Смынтына, Елена Валентиновна
Smyntyna, Olena V.
Issue Date: 2005
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: Записки історичного журналу;С. 7-14
Abstract: Соціальні потрясіння перших десятиліть XX ст. у специфічних со- ціокультурних, політичних та культурних умовах західноєвропейського постіндустріального суспільства проявляють себе у постійному пошуку принципово нових форм свідомості, в тому числі й наукової. В ході поступового розвитку та поширення в природничих науках феноменалістської філософії та методології пізнання серед західноєвропейських дослідників поступово утверджується думка про те, що світ слід розглядати виключно через призму свідомості, оскільки він є феноменом письмової культури. На цій підставі постструктуралісти інтерпретують свідомість особистості та оточуючий її світ як суму текстів різноманітного характеру, при чому ця сукупність, на їх думку, й складає світ культури. При цьому сам текст, за висловом М. Епштейна, мислиться "інтертекстуально", як гра свідомих та несвідомих запозичень, цитат, кліше Ч Роман Барт, обґрунтовуючи загальну теорію тексту, особливо накреслює на багатовимірності тексту як "простору, де сполучаться і сперечаються друг з другом різноманітні види письма, жоден з яких не є вихідним, текст витканий з цитат, що відсилають до тисяч культурних джерел".
Description: Записки iсторичного факультету. - Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2005.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/825
Appears in Collections:Записки історичного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zap_ist_16_7-14+.pdf97.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.