Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8241
Title: Моделювання та аналіз економічної політикив умовах Європейського економічного і валютного союзу
Other Titles: Моделирование и анализ экономической политики в условиях Европейского экономического и валютного союза
Modelling and analyses of economic policy in the conditions of European economic and currency union
Authors: Грінченко, Юрій Леонідович
Гринченко, Юрий Леонидович
Hrinchenko, Yurii L.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: монетарна політика
бюджетна політика
економічний та валютний союз
економічна криза
економічне зростання
монетарная политика
бюджетная политика
экономический и валютный союз
экономический кризис
экономический рост
monetary policy
fiscal policy
economic and monetary union
economic shock
economic growth
Series/Report no.: Економіка;Т. 20, вип. 6
Abstract: Розроблено модель, яка базується на принципах кейнсіанської теорії, задля дослідження інструментів та ефектів впливу національних монетарних та бюджетних політик, а також монетарної політики ЄС на економічну ситуацію в країнах та на їх спроможність протидіяти кризам. Модель дозволяє виокремити негативні та позитивні зовнішні ефекти економічних політик, визначити головні цілі та форми системи координації національних економічних політик.За допомогою моделі можна визначити інструменти стимулювання економічного розвитку в країнах Союзу, а також у світі загалом.
Разработана модель, которая базируется на принципах кейнесианской теории, для исследования инструментов и эффектов влияния национальных и бюджетных политик, а также монетарной политики ЕС на экономическую ситуацию в странах, а также их возможность противостоять кризисам. Модель позволяет выделить негативные и позитивные внешние эффекты экономических политик, определить основные цели и формы координации национальных экономических политик. С помощью модели можно определить инструменты стимулирования экономического развития в странах Союза, а также в мире в целом.
The Keynesian model for analysis of instruments and effects of national monetary and fiscal policy as well as monetary policy of the EU on the economic development in the countries and their ability to overcome shocks is developed. The model shows the distinction between negative and positive eternal effects of economic policies, determine main goals and forms of the national policies coordination systems. The model helps to define instruments for boosting economic growth in the Union,and the world overall.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8241
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Економіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-14.pdf449.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.