Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8237
Title: Методичні підходи до оцінки концентрації підприємств на ринку агропродовольчої продукції
Authors: Ніценко, Віталій Сергійович
Цуканов, Олексій Юрійович
Ниценко, Виталий Сергеевич
Nitsenko, Vitalii S.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 272-274.
Abstract: Останні кілька десятиліть відбувається перерозподіл капіталу в сільському господарстві та переробній промисловості України, в т. ч. за участю іноземного капіталу. Необхідно відзначити, що на початковому етапі розвитку України як самостійної держави переважали іноземні великі транснаціональні компанії, такі як Cargill (з 1991 року), Alfred C. Toepfer (з 1993 року), Louis Dreyfus (з 1998 року), Bunge (з 2002 року) та інші.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8237
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
272-274а.pdf75.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.