Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8232
Title: Особливості проведення аудиту виробничих запасів в сучасних умовах на підприємствах харчової промисловості
Authors: Кіртока, Руслан Гордійович
Kirtoka, Ruslan H.
Киртока, Руслан Гордеевич
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 262-264.
Abstract: Аудит виробничих запасів харчового підприємства займає важливе місце серед усіх напрямів аудиту, оскільки виробничі запаси харчового підприємства становлять значну частину усіх обігових коштів та є головним засобом досягнення стратегічних цілей промислового підприємства.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8232
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262-264а.pdf96.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.