Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8230
Title: Система суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: зарубіжний досвід
Authors: Буслаєва, Ганна Володимирівна
Буслаева, Анна Владимировна
Buslaieva, Hanna V.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 259-261.
Abstract: З метою забезпечення високої якості аудиту в Україні, підвищення рівня впевненості користувачів фінансової звітності в її достовірності та відповідності загальноприйнятим принципам, а також підсилення довіри до діяльності аудиторів та захисту інтересів громадськості передбачається гармонізація законодавства України у сфері аудиту до законодавства Європейського Союзу.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8230
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259-261а.pdf106.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.