Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8228
Title: Сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні: фондові індекси як головні індикатори стану ринку акцій
Authors: Багдік'ян, Сусанна Вараздадівна
Bahdikian, Susanna V.
Багдикян, Сусанна Вараздадовна
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 256-258.
Abstract: Інтенсивний розвиток вітчизняного фондового ринку актуалізував питання використання фондових індексів як інструменту аналізу його кон’юнктури з метою інформаційного забезпечення учасників ринку для оптимізації пріоритетів інвестування. В Україні фондові індекси регулюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8228
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
256-258а.pdf108.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.