Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8213
Title: Соціальний капітал як фактор розвитку людського капіталу організації
Authors: Борщ, Вікторія Ігорівна
Борщ, Виктория Игоревна
Borshch, Viktoriya I.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 213-216.
Abstract: Жоден із видів капіталу не породив стільки дискусій у сучасному науковому товаристві щодо інтерпретацій та методологічних питань його формування та існування, як соціальний капітал. Це пов’язано із багатьма чинниками, однак найважливішим з них є те, що існують складнощі у визначенні його критеріїв та кількісних показників аналізу, а також із істо-ричними аспектами його генезису. Виникнення та становлення соціального капіталу пов’язано, на нашу думку, із процесами капіталізації та усвідомлення прибутковості таких понять, як соціальні мережі та довіра у сучасному постіндустріальному суспільстві та економіці знань.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8213
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
213-216а.pdf98.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.