Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8211
Title: Специфіка дослідження кон’юнктури ринків харчової сировини та продукції АПК
Authors: Андрейченко, Андрій Вадимович
Andreichenko, Andrei V.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 204-206.
Abstract: Обізнаність щодо стану національної економіки та ефективності ринкових механізмів конкуренції, попиту і пропозиції, ціноутворення, податків, грошей, валюти та інших процесів помітно змінює порядок функціонування господарських систем. Це дозволяє прогнозувати динаміку попиту і пропозиції, встановлювати зв’язок між потребами і споживчими властивостями товарів, підвищувати якість та ефективність управлінських дій в стратегічному для країни ринку харчової сировини та продукції агропромислового комплексу (далі — АПК). Тому підприємцеві важливо мати мобільну систему вивчення ринку, яка б дозволила оперативно реагувати на зміну обставин, які обумовлюють напругу економічного життя і, в кінцевому підсумку, успіх господарської діяльності.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8211
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204-206а.pdf99.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.