Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8209
Title: Правові принципи охорони та використання морського середовища
Authors: Толкаченко, Олена Володимирівна
Толкаченко, Елена Владимировна
Tolkachenko, Olena V.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 198-201.
Abstract: Світовий океан з його біологічними та мінеральними ресурсами, поряд з атмосферним повітрям, озоновим шаром, космічним простором, Антарктикою з її флорою і фауною, є універсальним природним об’єктом та ресурсом, ефективна охорона і захист якого, так само як і раціональне використання, неможливі в рамках та зусиллями однієї окремо взятої держави. Такий стан речей не тільки прямо підтверджується численними договорами і угодами, укладеними державами з приводу зазначених природних об’єктів, але є важливим пріоритетом політики морських держав.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8209
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198-201а.pdf96.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.