Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8207
Title: Правове регулювання безпеки та гігієни праці в актах Ради Європи та Європейського Союзу
Authors: Потопахіна, Ольга Миколаївна
Ситніков, Денис Михайлович
Сытников, Денис Михайлович
Sytnikov, Denys M.
Potopakhina, Olha M.
Потопахина, Ольга Николаевна
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 192-195.
Abstract: Право працівника на належні, безпечні і здорові умови праці є одним з основних трудових прав людини та забезпечується цілим комплексом правових норм, які належать до інституту охорони праці та містяться у главі XI «Охорона праці» чинного КЗпП України. У ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я закріплює право на охорону здоров’я, що передбачає серед інших право на безпечні й здорові умови праці.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8207
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192-195а.pdf97.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.