Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8206
Title: Універсальна юрисдикція у міжнародному праві
Authors: Нігреєва, Олена Олександрівна
Нигреева, Алена Александровна
Nihreieva, Olena O.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 189-192.
Abstract: Глобалізаційні процеси, що пришвидшуються, привносять у життя людей багато переваг, зокрема загальний доступ до інформації та відкриття кордонів, але вони також утворюють чи підсилюють низку загроз, однією з яких є транскордонна злочинність. Як свідчать світові події останнього часу, міжнародна спільнота ще не виробила достатньо ефективних механізмів боротьби із різноманітними злочинами як міжнародного, так і трансграничного характеру. Отже дослідження у цьому напрямку є як ніколи актуальними та необхідними.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8206
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
189-192а.pdf110.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.