Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8205
Title: Імплементація норм та принципів сучасного міжнародного права у внутрішньодержавне право
Authors: Мурчін, М. А.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 184-188.
Abstract: У сучасному світі в епоху глобалізації та загальної міжнародної економічної інтеграції гостро постає питання про імплементацію норм і принципів міжнародного права у національне право держави.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8205
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
184-188а.pdf117.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.