Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8199
Title: Про можливість криміналістичної характеристики конкретного злочину
Authors: Нарожна, Олена Володимирівна
Нарожная, Елена Владимировна
Narozhna, Olena V.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 168-171.
Abstract: Поява та розвиток криміналістичної методики загалом та окремих методик розслідування зокрема нерозривно пов’язана з цілеспрямованим системним збиранням, дослідженням та узагальненням матеріалів слідчої практики — основного джерела розробки методичних положень і рекомендацій. Внаслідок синтезу практичної та наукової діяльності створюються різні за своїм предметом характеристики злочинів, що містять опис закономірних ознак.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8199
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168-171а.pdf91.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.