Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8197
Title: Теоретико-методологічні засади інформаційного права України
Authors: Кучанський, Сергій Миколайович
Кучанский, Сергей Николаевич
Kuchanskyi, Serhii M.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 163-165.
Abstract: Якщо провести аналіз правового регулювання інформацій¬них відносин в Україні та узагальненого досвіду міжнародної практики, то це дозволяє визначити низку доктринальних, основоположних, методологічних, принципових положень у площині інформаційного права.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8197
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
163-165а.pdf94.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.