Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8193
Title: Поняття та види злочинів у сфері медичної діяльності
Authors: Алієва, Олена Миколаївна
Alieva, Olena M.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 148-150.
Abstract: У фаховій літературі термінологія щодо злочинів, вчинення яких так чи інакше пов’язане з медичною сферою, відзначається суттєвим розмаїттям: «медичні злочини», «лікарські злочини», «злочини, пов’язані з медичною діяльністю», «злочини, які вчиняються медичними працівниками» «злочини, пов’язані з медичним обслуговуванням», «злочини, які вчиняються у сфері медичного обслуговування», «порушення встановленого порядку надання й отримання медичної допомоги», «злочини, скоєні при наданні медичної допомоги» тощо.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8193
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148-150a.pdf115.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.