Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8192
Title: Проблеми дискримінаційності при заснуванні філій юридичних осіб з країн Європейського Союзу в Україні
Authors: Чайковська, Валентина Володимирівна
Чайковская, Валентина Владимировна
Chaikovska, Valentyna V.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 144-147.
Abstract: Правовий режим заснування філій іноземних компаній є менш сприятливим у порівнянні з заснуванням філій національних юридичних осіб, що є порушенням взятих на себе зобов’язань відповідно до ч. 2 ст. 30 та ст. 32 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 16 червня 1994 р. (далі — УПС), а також положень ч. 1 ст. 88 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі — УАЄС) (яка фактично є договором-правонаступником УПС) щодо найбільш сприятливого режиму заснування філій компаній ЄС в Україні. Це пояснюється наступним.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8192
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
144-147a.pdf109.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.