Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8191
Title: Щодо змісту поняття «конфлікт інтересів»
Authors: Степанова, Тетяна Валеріївна
Степанова, Татьяна Валерьевна
Stepanova, Tetiana V.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 141-143.
Abstract: Категорія «конфлікт інтересів» в правовій галузі на науковому рівні практично не розроблена. При цьому поза правовим полем у вказане поняття вкладають досить широкий зміст. Так, термін «конфлікт» (від лат. conflictus — зіткнення, сутичка) Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує як зіткнення протилежних думок, поглядів, інтересів, серйозні розбіжності, гостру суперечку.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8191
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141-143a.pdf93.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.