Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8179
Title: Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі
Authors: Скляренко, Олексій Михайлович
Скляренко, Ольга Миколаївна
Скляренко, Ольга Николаевна
Skliarenko, Olha M.
Скляренко, Алексей Михайлович
Skliarenko, Oleksii M.
Citation: Типологічна ономастика : у 5 кн.: Кн. 2 : Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі.
Issue Date: 2013
Publisher: Астропринт
Keywords: словотворення
типологія
топонімічні системи
пропріальна лексика
Series/Report no.: ;К. 2
Abstract: Монографія «Типологічна ономастика»: Книга друга «Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі» — новий науковий напрям, започаткований одеськими фахівцями-ономастами — кандидатами філологічних наук, доцентами Олексієм Михайловичем Скляренком та Ольгою Миколаївною Скляренко. У центрі уваги дослідження — вузлові проблеми типологічної ономастики (теоретичної ономастики): визначення сутності пропріальних та апелятивних лексем, особливостей структурно-словотвірного складу та групування топонімів (ойконімів) в ономастиці України та США (й мов інших країн). Крім словотвірного виміру, дослідницький простір містить також інші виміри: соціально-функційний і когнітивно- психологічний. Обґрунтовані в монографії теоретичні положення та висновки мають важливе значення для славістики, германістики та романістики й можуть застосовуватися в курсах «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», спецкурсах із граматики, ономастики, когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики та лінгвокраїнознавства.
Description: Типологічна ономастика : у 5 кн. / О. М. Скляренко, О. М. Скляренко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2012. - Кн. 2 : Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі . – 2013 . – 407 с. - Бібліогр.: с. 371-403 та в підряд. приміт.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8179
Appears in Collections:Монографії РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
onomastika2.pdf3.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.