Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8173
Title: Инновационно-инвестиционное развитие – стратегический курс экономики Украины
Other Titles: Інноваційно-інвестиційний розвиток – стратегічний курс економіки України
Innovation and investment development the strategic course of Ukrainian economy
Authors: Столбуненко, Наталя Миколаївна
Прибок, Вероніка Анатоліївна
Столбуненко, Наталья Николаевна
Stolbunenko, Natalia M.
Pribok, Veronika A.
Прибок, Вероника Анатольевна
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: инновационная деятельность
инновационно-инвестиционное развитие экономики
приоритет
инвестиционный климат
конкурентоспособность
інноваційна діяльність
інноваційно-інвестиційний розвиток економіки
пріоритет
інвестиційний клімат
конкурентоспроможність
Series/Report no.: ;Т. 14. Вип. 2 (30)
Abstract: В статье освещаются современные условия развития экономики Украины, её сложности и особенности. Авторы отмечают, что по-прежнему стратегической задачей нашей страны выступает реализация национальной модели инновационного развития экономики, которая требует должного контроля со стороны государства и предполагает качественные преобразования в регуляторном поле с целью создания благоприятных условий для высокотехнологического бизнеса. Проанализированы основные проблемы, связанные с необходимостью выделения приоритетных направлений развития Стратегии. Значительное внимание уделено определению путей реализации инновационно-инвестиционной политики Украины.
У статті висвітлюються сучасні умови розвитку економіки України, її складності та особливості. Автори відзначають, що як і раніше стратегічним завданням нашої країни виступає реалізація національної моделі інноваційного розвитку економіки, яка вимагає належного контролю з боку держави і передбачає якісні перетворення в регуляторному полі з метою створення сприятливих умов для високотехнологічного бізнесу. Проаналізовано основні проблеми, пов'язані з необхідністю виділення пріоритетних напрямів розвитку Стратегії. Значну увагу приділено визначенню шляхів реалізації інноваційно-інвестиційної політики України.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8173
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
112-121.pdf270.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.