Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8099
Title: Роль маркізи де Помпадур в «дипломатичній революції» напередодні вступу Франції у Семирічну війну
Other Titles: The significance of marquise de Pompadour’s activity in the Diplomatic revolution before the Seven Years’ War
Роль маркизы де Помпадур в «дипломатической революции» накануне вступления Франции в Семилетнюю войну
Authors: Ковальська, Марина Сергіївна
Kovalska, Maryna S.
Ковальская, Марина Сергеевна
Citation: Записки історичного факультету
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Франція
фаворитка
маркіза де Помпадур
дипломатична революція
зовнішня політика
Семирічна війна
історія фаворитизму
France
favourite
marquise de Pompadour
the Diplomatic revolution
history of favouritism
foreign policy
the Seven Year’s War
Франция
фаворитка
маркиза де Помпадур
внешняя политика
Семилетняя война
история фаворитизма
Series/Report no.: ;Вип. 26, С. 175-184.
Abstract: В статті досліджується внесок маркізи де Помпадур до так званої «дипломатичної революції» середини XVIII ст. та створення офіційної лінії зовнішньої політики Франції напередодні вступу у Семирічну війну. Проаналізував тогочасне листування маркізи де Помпадур та кореспонденцію декількох зацікавлених осіб, автор здійснює спробу показати процес підготовки Версальського договору 1756 р. та робить висновок про важливість діяльності маркізи де Помпадур по встановленню франко-австрійських союзних відносин та формування зовнішньої політики Франції першої половини 1750-х рр.
The article is focused on research of role of marquise de Pompadour, the Louis XV’s favourite, in the Diplomatic revolution of 1750-ies. Analysing the correspondence between the marquise de Pompadour and a few of her contemporaries, engaged in the process of franco-austrian negotiations on signing of agreement 1756, an author emphasized their political hopes and calculations. Finally, the author of the article shows its conclusion about the importance of the activity of marquise de Pompadour on establishment of franco-austrian allied relations and forming of foreign policy of France in the first half of 1750-ies in the context of the Diplomatic revolution.
Статья посвящена исследованию роли маркизы де Помпадур, фаворитки французского короля Людовика XV, в «дипломатической революции» 1750-х гг. Проанализировав переписку маркизы де Помпадур и нескольких её современников, вовлечённых в процесс франко-австрийских переговоров по подписанию договора 1756 г., автор показывает их политические надежды и расчёты. Автор приходит к мнению о важном значении маркизы де Помпадур в содействии установлению дружественных франко-австрийских отношений и расстановке сил накануне Семилетней войны.
Description: Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8099
Appears in Collections:Записки історичного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
175-184.pdf186.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.