Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/809
Title: Зовнішньоекономічна політика Одеського регіону: приклад Одеського морського торгового порту
Other Titles: Внешнеэкономическая политика Одесской области: пример Одесского морского порта
External economic policy of Odessa region: the example of odessa commercial sea port
Authors: Войтенко, Максим Володимирович
Войтенко, Максим Владимирович
Voitenko, Maksym V.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2006
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: регіоналізація
зовнішньоекономічна діяльність
нафтопроводи
багатовекторність
вантажоперевезення
регионализация
внешнеэкономическая деятельность
нефтепроводы
многовекторность
грузоперевозки
regionalization
external economic relations
oil pipelines
multivectoral policy
sea freight carriag
Series/Report no.: Соціологія, політологія;Т.11, вип. 10. - С. 337-345
Abstract: У даній статті розглядаються питання зовнішньоекономічної діяльності Одеської області. Аналізуються проблеми, досягнення і можливі методи усунення недоліків. ЗЕД Одеській області розглядається на прикладі Одеського морського торгового порту (ОМТП). ОМТП є одним із найбільших підприємств регіону і на його прикладі видно тенденції, які поширюються на всю Одеську область.
В данной статье рассматриваются вопросы внешнеэкономической деятельности Одесской области. Анализируются проблемы, достижения и возможные методы устранения недостатков. ВЭД Одесской области рассматривается на примере Одесского морского торгового порта (ОМТП). ОМТП является одним из крупнейших предприятий региона и на его примере видны тенденции, которые распространяются на всю Одесскую область
This article describes questions of the external economic activity of Odessa region. Author analyzes problems, achievements and possible methods of elimination of defects. The external economic activity of Odessa region is described on the example of Odessa commercial sea port. Odessa commercial sea port is one of the greatest enterprises in Odessa region, and its example shows all tensions, that spreads now in Odessa.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 10: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/809
Other Identifiers: УДК 327:339.165.4:332(477.74)
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vest_Soz_06_11_10_337-345+.pdf133.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.