Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8020
Title: Демографічний перехід і сучасні геодемографічні процеси
Other Titles: Демографический переход и современные геодемографические процессы
Demographic transition and modern geodemographic processes
Authors: Яворська, Вікторія Володимирівна
Яворская, Виктория Владимировна
Yavorska, Viktoriia V.
Калетинська, Альона Євгенівна
Калетинская, Алёна Евгеньевна
Kaletinskaya, Alyona E.
Citation: Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.], 2012
Issue Date: 2012
Publisher: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Keywords: геодемографічний процес
геодемографічний перехід
демовідтворювально-територіальний комплекс
геодемографічна політика
геодемографический процесс
геодеографический переход
демовозобновляемо-территориальный комплекс
геодемографическая политика
geodemographic process
geodemographic transition
renewable-territoialny complex
geodemographic policy
Series/Report no.: ;Вип. 13 (2)
Abstract: Стаття присвячена сучасним геодемографічним процесам в Україні та регіоні Українського Причорномор´я. Розглядаються питання демографічних переходів. Проаналізовані основні геодемографічні показники, сучасна геодемографічна політика в Україні та її вплив розвиток геодемографічних процесів. Дається грунтовний аналіз показників сумарної народжуваності в субрегіонах Українського Причорномор´я, який в демографічних дослідженнях вважається найбільш коректним індикатором результатів дітородної діяльності населення. Зроблені висновки щодо демографічних перспектив регіону.
Статья посвящена современным геодемографическим процессам в Украине на примере Украинского Причерноморья. Рассматриваются вопросы демографических переходов. Проанализированы основные геодемографические показатели, современная геодеографическая політика в Украинеи ее влияние на развитие геодемографических процессов. Анализируются показатели суммарной рождаемости в субрегионах Украинского Причерноморья, который в демографических исследованиях считается наиболее корректным индикатором результатов детородной деятельноси населения. Сделаны выводы о демографических перспективах региона.
The article deals with current geodemographic processes in Ukraine as a whole, and in the Ukrainian Black Sea region. The problems of the demographic transition. Analyzed the main geodemographic indicators, modern geodemographic polіcy in Ukraine, geodemographic development processes. The rates of total fertility rate in sub-Ukrainian Black Sea region, which is in demographic research is considered the most valid marker for fertility activity of the population. The conclusions about the demographic prospects of the region.
Description: Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.], 2012, Випуск 13(2)
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8020
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yavor.pdf266.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.