Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8016
Title: The question of historical-geographical (genetic) approach to social and geographical research (brief review)
Other Titles: До питання про історико-географічний (генетичний) підхід в соціально-географічних дослідженнях (короткий огляд літератури)
К вопросу об историко-географическом (генетическом) подходе в социально-географических исследованиях (краткий обзор литературы)
Authors: Яворська, Вікторія Володимирівна
Яворская, Виктория Владимировна
Yavorska, Viktoriia V.
Citation: Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.],2011
Issue Date: 2011
Publisher: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Keywords: historical-geographical approach
historical approach
historical-genetic approach
geographic approach
historical geography
history of geography
historicism in geography
Історико-географічний підхід
історичний підхід
історико-генетичний підхід
географічний підхід
історична географія
історія географії
історизм в географії
историко-географический подход
исторический подход
историко-генетический подход
географический подход
историческая география
историзм в географии
Series/Report no.: ;Вип. 11 (2)
Abstract: The question of long-known, but in a certain period of time partly "forgotten" approach to social-geographical research, specifically, genetic, historical-geographical approach are considered. The article focuses on the need to strengthen it the present time the socio-geographical researches in terms of genetic and historical-geographical approach.
Розглядаються питання застосування вже давно відомого, але в певний період частково «забутого» підходу в суспільно-географічних дослідженнях, а саме генетичного, історико-географічного підходу. В роботі акцентується увага на необхідності посилити саме в наш час суспільно-географічні дослідження з позицій генетичного та історико-географічного підходу.
Рассматриваются вопросы применения давно известного, но в определенный период времени частично «забытого» подхода в общественно-географических исследованиях, а именно генетического, историко-географического подхода. В статье акцентируется внимание на необходимости усиления именно в настоящее время общественно-географических исследований с позиций генетического и историко-географического подхода.
Description: Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.], 2011.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8016
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yavorskaya.pdf142.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.