Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8002
Title: Природний та механічний рух населення України та її регіонів
Other Titles: Естественное и механическое движение населения Украины и ее регионов.
Natural and Mechanical Movement of Population of Ukraine and Its Regions.
Authors: Яворська, Вікторія Володимирівна
Яворская, Виктория Владимировна
Yavorska, Viktoriia V.
Citation: Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наук. журн.
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во СВНУ ім. Лесі Українки
Keywords: геодемографічний процес
народжуваність
смертність
природний приріст
сальдо міграції
регіон
населення
геодемографический процесс
рождаемость
смертность
естественный прирост
сальдо миграции
регион
население
geodemographic processes
natality
mortality
natural increase
balance migration
region
population
Series/Report no.: Географічні науки;№16 (265) С. 125-131
Abstract: У статті проаналізовано природний і механічний рух населення України та її регіонів. Удосконалено методику типізації геодемографічних процесів з урахуванням типу та підтипу відтворення населення. Розглянуто динамічні аспекти міграційних процесів та їх вплив на формування геодемографічних процесів. Подано якісну оцінку динаміки чисельності населення у регіональних геодемографічних процесах на міжпереписних проміжках, що відображає загальні особливості руху населення в регіонах, підводить до типологічного уявлення представлення динаміки. Проведено групування регіонів України за особливостями зміни загальної динаміки населення.
В работе проанализировано естественное и механическое движение населения Украины и ее регионов. Усовершенствованная методика типизации геодемографичних процессов с учетом типа и подтипа воспроизводства населения. Рассматриваются динамические аспекты миграционных процессов и их влияние на формирование геодемографических процессов. В работе дана качественная оценка динамики численности населения в региональных геодемографических процессах на межпереписных промежутках, что дает представление об общих особенностях развития динамики населения в регионах, подводит к типологическому представлению изменения динамики. Проведена группировка регионов Украины на основе особенностей изменения общей динамики населения. Рассмотрены региональные ГДП и систематизированы регионы по интенсивности и амплитуде изменения динамики численности населения.
We analyzed the natural and mechanical movement of population of Ukraine and its regions. Improved methods of typification of geodemographic process taking into account the type and subtype of population reproduction. We considered the dynamic aspects of migration processes and their impact on the formation of geodemographic processes. In this paper a qualitative assessment of population dynamics in regional geodemographic processes between census intervals was done, which gives an idea of the general features of population movement in the region, leads to the idea of typological representation of dynamics. A grouping of regions of Ukraine by the specifics of changing the overall dynamics of the population was conducted.Considered regional GDP and systematized regions by intensity and amplitude of changes in the dynamic of population size.
Description: Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : Географічні науки : наук. журн. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вид-во СВНУ ім. Лесі Українки, 2013.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8002
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
125-131.pdf503.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.