Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7993
Title: Інформаційна безпека: кросмедійність та інтернет-реалії поточного моменту в Україні
Authors: Александров, Олександр Васильович
Оскрого, Володимир
Aleksandrov, Oleksandr V.
Citation: Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: інформаційна безпека України
кросмедійність
інтернет-реалії України
информационная безопасность Украины
кроссмедийность
интернет-реалии Украины
information security of Ukraine
cross media technologies
Internet realities of Ukraine
Series/Report no.: ;Вип. 20, С. 188-195.
Abstract: У роботі аналізується висвітлення подій періоду «Майдан 2013—2014» в інтернет-просторі України на прикладі кількох відомих інтернет-порталів. Досліджується застосування кросмедійних технологій з урахуванням можливостей сучасної комунікаційної інфраструктури в Україні в аспекті інформаційної безпеки. Розглядається використання певних соціальноко-мунікаційних технологій, що застосовуються під час «інформаційної війни>>, яка зараз триває в Україні.
B работе анализируется освещение событий периода «Майдан 2013— 2014» в интернет-пространстве Украины на примере нескольких известных интернет-порталов. Нас интересует применение кроссмедийных технологий с учётом возможностей современной коммуникационной инфраструктуры в Украине с точки зрения информационной безопастности. Мы рассмотрим использование определённых социально-коммуникационных технологий, которые будут полезными во время «информационной войны», которая сейчас ведётся в Украине.
We consider the coverage of the period «Maydan 2013—2014«in the Internet space of Ukraine in several well-known Internet portals. We are interested in the use of cross media technologies and capacities of modern communications infrastructure in Ukraine in terms of information security. We consider the use of certain social and communication technologies that will be useful during the «information war that is waged in Ukraine.
Description: Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2015.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7993
Appears in Collections:Діалог: Медіа-студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188-195.pdf105.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.