Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7941
Title: Хемосорбція оксиду сірки (ІV) волокнистими матеріалами імпрегнованими деякими основами
Authors: Еннан, Алім-Абдул Амідович
Длубовський, Руслан Михайлович
Хома, Руслан Євгенович
Абрамова, Наталія Миколаївна
Пужанська, К. П.
Хома, Руслан Евгеньевич
Khoma, Ruslan E.
Citation: XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених : тези доповідей, 7-11 вересня 2014 Одесса
Issue Date: 2014
Publisher: Б. в.
Keywords: оксид сірки (ІV)
хемосорбція
Series/Report no.: ;С. 120.
Abstract: У представленій роботі наведено результати розробки нового покоління імпортозамінюючих сорбційно- фільтруючих матеріалів респіраторного призначення – імпрегнованих волокнистих хемосорбційних матеріалів (ІВХМ), виготовлення котрих здійснюється з використанням доступної і дешевої сировини (хімічні сполуки та носії), що виробляється вітчизняними виробниками. На відміну від іонообмінних волокнистих матеріалів, поглинання газів такими матеріалами відбувається не активними сорбційними центрами, що входять у хімічну структуру волокна, а реагентами нанесеними на його поверхню. Приведені дані отримані авторами у розвиток багаторічних досліджень, що у свій час були проведені з метою розробки теоретичних основ апріорного вибору хемосорбентів токсичних газів.
Description: XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених : тези доповідей, 7-11 вересня 2014 Одесса / ред.: С. В. Волков, Г. Л. Камалов ; наук. ред. та упоряд.: Л. Б. Коваль, Є. В. Тімухін ; НАН України, Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського [та ін.] . – Одеса, 2014 . – 278 с. : рис., табл. - Наявна електрон. копія друк. публ. – Бібліогр. в кінці ст.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7941
Appears in Collections:Статті та доповіді ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
120.pdf250.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.