Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7912
Title: Модернізація зовнішньоекономічного законодавства України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Other Titles: Модернизация внешнеэкономического законодательства Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.
Authors: Чайковська, Валентина Володимирівна
Чайковская, Валентина Владимировна
Chaikovska, Valentyna V.
Citation: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. пр.
Issue Date: 2015
Publisher: МГУ
Keywords: зовнішньоекономічна діяльність
Угода про асоціацію між Україною та ЄС
модернізація зовнішньоекономічного законодавства
право ЄС
acquis ЄС
внешнеэкономическая деятельность
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС
модернизация внешнеэкономического законодательства
право ЕС
acquis ЕС
Series/Report no.: Юриспруденція;Вип. 13(2), С. 116–120.
Abstract: У статті досліджуються положення Угоди про асоціації між Україною та Європейським Союзом у контексті її значення для модернізації національного зовнішньоекономічного законодавства України. Визначаються основні напрями та проблеми модернізації національного зовнішньоекономічного законодавства відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Встановлюється масив законів Україні у сфері ЗЕД, що потребуватимуть зміни після набрання чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
В статье исследуются положения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в контексте его значения для модернизации национального внешнеэкономического законодательства Украины. Определяются основные направления и проблемы модернизации национального внешнеэкономического законодательства в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Устанавливается массив законов Украины в сфере ВЭД, в которые потребуется внести изменения после вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Description: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція : зб. наук. пр. / Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса: МГУ, 2015.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7912
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chayk4.pdf209.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.