Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7901
Title: Доставлення порушника як захід адміністративно-процесуального забезпечення
Authors: Рекеда, Д. Ю.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: адміністративно-процесуальне забезпечення
порушник
Series/Report no.: ;С. 133-135.
Abstract: У науковій літературі представлено багато точок зору вчених щодо поняття, структури, класифікації та рівня правового забезпечення заходів адміністративного примусу. Найбільш жвава дискусія точиться стосовно класифікації заходів адміністративного примусу та визначення єдиного критерію такої класифікації. Науковці України в основному ігнорують в своїх класифікаціях заходів адміністративного примусу заходи ад-міністративно-процесуального забезпечення. Обґрунтовується така позиція тим, що заходи процесуально-забезпечувального характеру самостійного юридичного значення не мають і тому можуть розглядатися у сукупності з іншими заходами, які відносяться до заходів адміністративного припинення.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. — 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7901
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133-135a.pdf96.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.