Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7900
Title: Дозвільна система та господарська діяльність (точки дотику)
Authors: Пахомова, Т. М.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: господарська діяльність
дозвільна система
Series/Report no.: ;С. 130-132.
Abstract: Проблеми визначення та співвідношення правових категорій «дозвільної системи» та «господарської діяльності» є актуальними в сучасній доктрині адміністративного та господарського права. Вони спричинені різноманітними чинниками, головними з яких є відсутність чітко визначеної дефініції «дозвільної системи», а також єдності підходів науковців до визначення кола правових відносин, які становлять реальний зміст категорій «дозвільної системи» та «господарської діяльності».
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. — 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7900
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
130-132a.pdf94.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.