Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7898
Title: Роль української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності в системі митного регулювання України
Authors: Кістанова, Ярослава Миколаївна
Кистанова, Ярослава Николаевна
Kistanova, Yaroslava M.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: зовнішньоекономічна діяльність
митне регулювання України
Series/Report no.: ;С. 124-127.
Abstract: Ведення товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (далі — ЗЕД) виступає важливим складовим елементом системи митного регулювання будь-якої сучасної країни. Вказана позиція пояснюється тим, що правильна класифікація товарів згідно з правилами ведення товарної номенклатури прямо впли¬ває на ефективність застосування засобів митного регулювання ЗЕД (тарифних та нетарифних), на об’єктивне здійснення митної статистики, що використовується для з’ясування оптимальних напрямків митної політики держави. Слід зазначити, що під товарною номенклатурою розуміється детальний перелік товарів, розподілених по відповідній системі класифікації.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. — 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7898
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124-127a.pdf100.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.