Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7896
Title: Франчайзинг та можливості його використання на страховому ринку України
Authors: Грабовий, В. О.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: франчайзинг
страховий ринок України
Series/Report no.: ;С. 119-121.
Abstract: В умовах фінансової кризи та її наслідків багато страхових компаній змушені шукати інноваційні рішення для завоювання позицій на страховому ринку. У світовій практиці проблеми забезпечення високої якості страхових послуг і скорочення витрат на ведення справи на одиницю продукту досить ефективно і надійно дозволяють вирішити нові технології та підходи, зокрема франчайзинг. Саме тому франчайзингові технології виявляються сьогодні одним з найбільш ефективних інструментів підвищення конкурентних переваг.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. — 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7896
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119-121a.pdf103.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.