Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7893
Title: Підстави звільнення від відповідальності за заподіяну шкоду в окремих інститутах міжнародного приватного морського права: спірні питання
Authors: Стрельцова, Євдокія Джонівна
Streltsova, Yevdokiia D.
Стрельцова, Евдокия Джоновна
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: міжнародне приватне морське право
відповідальність
інститутах міжнародного приватного морського права
Series/Report no.: ;С. 109-112.
Abstract: Однією з найбільш важливих підстав звільнення від відповідальності за заподіяну шкоду в морському праві, відносно тлумачення якої в теорії та судовій практиці виникають розбіжності, є так звана навігаційна помилка.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. — 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7893
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109-112a.pdf106.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.