Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7885
Назва: Реалізація зв’язків заголовка з текстом у постмодерністському творі (на матеріалі романів Ю. Андруховича „Рекреації” та „Московіада ”)
Інші назви: Реализация связей заголовка с текстом В постмодернистском произведении (на материале романов Ю. Андруховича „Рекреации” и „Московиада”)
Realization connections of between heading аnd text in postmodernism (on the material of novels by Andrukhovych „ Recreations” and „the Moscoviad”)
Автори: Зеленко, Лариса Павлівна
Зеленко, Лариса Павловна
Zelenko, L. P.
Бібліографічний опис: Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
Дата публікації: 2015
Видавництво: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: заголовок
пропріальна лексика
контекстуальні синоніми
конотація
символізація топонімів
фразеологізми
постмодерністський дискурс
проприальная лексика
контекстуальные синонимы
коннотация
символизация топонимов
фразеологизмы
постмодернистский дискурс
title
proper nouns
contextual synonyms
connotation
symbolization of toponyms
phraseological units
postmodern discourse
Серія/номер: ;Вип. 19, С. 95-113.
Короткий огляд (реферат): У статті на мовному матеріалі двох постмодерністських творів продемонстровано складний характер асоціативних зв’язків,що існують між заголовком і текстом.Показано, як семантика й образний потенціал заголовка зумовлюють відбір лексики певного типу. Дослідження заголовків романів „Рекреації” та „Московіада” дозволяє зробити висновок, що їхня специфіка пов’язана з постмодерністським методом сприйняття дійсності: карнавальність та використання елементів мовної гри сприяють іронічному звучанню назв творів,формуючи при цьому відповідне ставлення до подальшого тексту.
В статье на языковом материале двух постмодернистских произведений продемонстрирован сложный характер ассоциативных связей, существующих между заголовком и текстом. Показано, как семантика и образный потенциал заголовка предопределяют отбор лексики определенного типа. Исследование заголовков романов „Рекреации” и „Московиада” позволяет сделать вывод, что их специфика связана с постмодернистским методом восприятия действительности: карнавальность и использование элементов языковой игры способствуют ироничному звучанию названий произведений, формируя при этом соответствующее отношение к дальнейшему тексту.
The analysis of the titles of two novels by Andrukhovych is presented in the article. The object of the research is the organization of the artistic structure of the novels under analysis. The subject is the realization of connections between a title and a text in a postmodern piece of work. The specificity of such connections in the postmodern discourse hasn’t yet been the subject of a special research. That’s why studying this aspect of the problem in Andrukhovych’s novels is up to date for modern linguistics. The aim of the research is to define how specific features of the postmodern discourse are realized in title constructions and how they influence the selection of the lexical material. Descriptive and stylistic methods are used to meet the objective. Onomastic studies by Yu. Karpenko became the methodological basis of the article. The results of the research have theoretic and practical meaning for future linguistic and literary analysis of the postmodern discourse. Studying the titles of the novels by Andrukhovych lets us come to the conclusion that its specificity is connected with a postmodern method of perceiving the reality when carnivality and the use of language game lead to ironic sounding of the titles of the pieces of work forming the corresponding perception of further text. Adding to the conclusions made by Yu. Karpenko concerning more imaginative potential of the titles constructed on the basis of appellative vocabulary one can give an additional postulate such as: the titles of pieces of work constructed on the basis of abstract vocabulary have more widespread ties with the artistic discourse.
Опис: Слов’янський збірник: збірник наук. праць; – Вип. 19.-Одеса: ОНУ, ВД „Букрек”, 2015
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7885
Розташовується у зібраннях:Слов’янський збірник

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
95-113.pdf376.95 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.