Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7879
Title: Правові наслідки проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без реєстрації шлюбу: історія та сучасність
Authors: Пилипенко, Юлія Олексіївна
Пилипенко, Юлия Алексеевна
Pylypenko, Yuliia O.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: шлюб
не зареєстрований шлюб
Series/Report no.: ;С. 100-103.
Abstract: Вперше необхідність законодавчого регулювання відносин осіб, що фактично перебували у шлюбі, не зареєстрованому у встановленому законом порядку (згідно зі статтями 1-3 Кодексу законів про шлюб, сім’ю і опіку РРФСР, введеного в дію з 1 січня 1927 р.), була обумовлена перехідним періодом — відмовою від укладення шлюбів за релігійним обрядом та встановленням імперативної вимоги реєстрації шлюбів у органах державної влади. Відносно осіб, які на момент набрання зазна¬ченим законом сили вже фактично перебували у шлюбі, закон передбачив можливість його зареєструвати, враховуючи до періоду перебування у зареєстрованому шлюбі період фактичного перебування у шлюбі. На майно, набуте особами за час фактичного перебування у шлюбі до введення в дію нормативних вимог про державну реєстрацію шлюбу, закон поширював ті ж положення, що й відносно майна осіб, які перебували у зареєстрованому шлюбі.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. — 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7879
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100-103a.pdf112.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.