Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7877
Title: Особливості реорганізації сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (кооперативного об’єднання)
Authors: Масін, Віктор Миколайович
Масин, Виктор Николаевич
Masin, Viktor M.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: кооператив
кооперативне об’єднання
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
Series/Report no.: ;С. 93-96.
Abstract: Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», за рішенням загальних зборів сільськогосподарський обслуговуючий кооператив може бути реорганізований лише в інший сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, а кооперативне об’єднання — в інше кооперативне об’єднання.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. — 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7877
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
93-96a.pdf112.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.