Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7874
Title: Особливості визнання та виконання іноземних судових рішень у Федеративній Республіці Німеччині: загальний огляд
Authors: Душкова, Г. Г.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: іноземні судові рішення
Федеративна Республіка Німеччина
Series/Report no.: ;С. 83-86.
Abstract: Розповсюдження співробітництва держав у справі надання взаємної правової допомоги у сфері міжнародного цивільного процесу в сучасних умовах багато у чому сприяє збереженню господарських зв’язків, розширенню усіх напрямків зовнішньоекономічного співробітництва між підприємствами різних держав, а також належному та своєчасному захисту порушених або оспорюваних прав і свобод фізичних осіб.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. — 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7874
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83-86a.pdf131.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.