Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7872
Title: Деякі питання щодо захисту житлових прав фізичних осіб
Authors: Голоденко, Iрина Олександрiвна
Holodenko, Iryna O.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
metadata.dc.contributor.advisor: Голоденко, Ирина Александровна
Keywords: захист житлових прав
фізична особа
Series/Report no.: ;С. 77-80.
Abstract: Право на житло є одним з найбільш природних і невід’ємних прав людини. Стаття 47 Конституції України гарантує кожному право на житло, але це право, як і кожне інше, має преюдиціальне значення, якщо може бути реалізоване.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. — 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7872
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
77-80a.pdf113.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.