Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7870
Title: Перспективи удосконалення нормативно-правового забезпечення конституційного права громадян України брати участь в управлінні державними справами
Authors: Саракуца, Марія Олександрівна
Саракуца, Мария Александровна
Sarakutsa, Mariia O.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: конституційне право
громадяни України
управління державними справами
Series/Report no.: ;С. 70-73.
Abstract: Проблема взаємин і взаємозв’язків громадянина з владою завжди була надзвичайно актуальною. Право громадян України на участь в управлінні державними справами де-юре забезпечує їх включення у сферу політики, являючись юридичним вираженням суверенітету народу та формою здійснення ним своєї установчої влади. Крім того, конституційне право громадянина на участь в управлінні справами держави являє собою основну гарантію переходу до системи політичної демократії та наближення до тієї ідеальної моделі суспільства, яка називається громадянським суспільством.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. — 284 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7870
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70-73a.pdf98.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.