Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7849
Title: Особливості американської моделі конституційного контролю
Authors: Пілюк, Суліко Валеріївна
Пилюк, Сулико Валерьевна
Piliuk, Suliko V.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: конституційний контроль
Series/Report no.: ;С. 55-58.
Abstract: На сьогодні світовою практикою державотворення вироблено чимало різних моделей конституційного контролю, при цьому суттєво різниться не тільки спосіб формування та порядок діяльності, але й юрисдикція відповідних органів державної влади. Конституційне правосуддя — інститут, який на сьогодні вже органічно увійшов у правову систему України. В умовах реформування всіх сфер суспільного життя, розбудови демо-кратичної, правової держави пошук оптимального обсягу юрисдикції Конституційного Суду України, який би враховував специфіку національної правової системи, конституційну форму правління, передовий зарубіжний досвід у цій сфері, видається одним з актуальних напрямків наукових досліджень у державно-правовій сфері.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7849
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55-58a.pdf102.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.