Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7848
Title: Конституційно-правовий статус національних меншин у Швеції
Authors: Мхітарян, А. М.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: національні меншини
Швеція
Series/Report no.: ;С. 52-55.
Abstract: Правовий статус національних меншин завжди займав особливе місце у державній політиці. Ця група людей завжди була найбільш незахищеною. А останнім часом проблеми міжетнічного співіснування потребують більшої уваги, що пов’язано з посиленням міграції у країни Європи. До того ж соціологи відзначають, що у деяких європейських країнах посилились расистські настрої, у тому числі у Швеції.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7848
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52-55a.pdf111.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.