Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7846
Title: Роль органів місцевого самоврядування у формуванні статусу іноземців — членів територіальної громади
Authors: Левенець, Анжела Вікторівна
Левенец, Анжела Викторовна
Levenets, Anzhela V.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: місцеве самоврядування
статус іноземців
громада
Series/Report no.: ;С. 49-52.
Abstract: В умовах реформування місцевого самоврядування та децентралізації державної влади в Україні особливої актуальності набувають питання муніципально-правового статусу особи як члена територіальної громади. Згідно зі статтею 140 Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7846
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49-52а.pdf105.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.