Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7832
Title: Нетрадиційні джерела права в Україні
Authors: Борщевський, Ігор Вячеславович
Борщевский, Игорь Вячеславович
Borshchevskyi, Ihor V.
Citation: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: джерела права
право в Україні
Series/Report no.: ;С. 15-17.
Abstract: Проблематика джерел права традиційно є однією з ключових для юридичної науки і привертає значну увагу дослідників. При цьому, незважаючи на існування значної кількості праць, що присвячені висвітленню різних аспектів джерел права, серед учених спостерігаються розбіжності по широкому колу питань.
Description: Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7832
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-17а.pdf100.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.