Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7761
Title: The CTBT: possible subsequent domino effect of the U. S. ratificationln the context of the global nuclear nonproliferation regime
Other Titles: ДВЗЯВ: можливий наступний «ефект доміно» як результат ратификації з боку США в контексті глобального режиму ядерного нерозповсюдження
ДВЗЯИ: возможный последующий «эффект домино» как результат ратификации со стороны США в контексте глобального режима ядерного нераспространения
Authors: Lozova, V. V.
Лозова, Валерія Віталіївна
Лозова, Валерия Витальевна
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: nonproliferation regime
the CTBT
nuclear weapons
the NPT
comprehensive test ban
режим нерозповсюдження
ДВЗЯВ
ядерна зброя
ДНЯЗ
всеохоплююча заборона випробувань
режим нераспространения
ДВ3ЯИ
ядерное оружие
ДНЯО
всеобъемлющее запрещение испытаний
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 20, вип. 2(23); С. 95-101.
Abstract: The article analyzes the need to find a way out of the crisis with the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty entry into force and its influence on the nuclear nonproliferation regime. The CTBT will be in force after all the 44 Annex 2 states ratify it. However, there are still 8 non-ratifying states from the list including world players like China and the U. S. The author sees the possibility of subsequent domino effect of the United States’ ratification for the universalization of the CTBT and strengthening the regime in the whole.
У статті аналізується необхідність знаходження виходу з кризи, пов’язаної із набуттям чинності Договору про всеохоплюючу заборону ядерних випробувань і вплив цього на режим нерозповсюдження ядерної зброї. ДВЗЯВ набуде чинності після того, як всі 44 держави, зазначені в Додатку 2 до договору, ратифікують його. Тим не менш, є ще 8 держав зі списку, які не ратифікували ДВЗЯВ, у тому числі такі світові гравці, як Китай і США. Автор бачить можливість подальшого ефекту доміно після ратифікації договору з боку Сполучених Штатів Америки для універсалізації ДВЗЯВ і зміцнення режиму в цілому.
В статье анализируется необходимость нахождения выхода из кризиса со вступлением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в силу и влияние этого на режим нераспространения ядерного оружия. ДВ3ЯИ вступит в силу после того, как все 44 государства, указанные в Приложении 2 к договору, ратифицируют его. Тем не менее, есть еще 8 государств из списка, не ратифицировавших ДВ3ЯИ, в том числе такие мировые игроки, как Китай и США. Автор видит возможность последующего эффекта домино после ратификации договора со стороны Соединенных Штатов Америки для универсализации ДВ3ЯИ и укрепления режима в целом.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова.-Одеса: Астропринт, 2015.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7761
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95-101.pdf106.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.