Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7704
Title: Соціально -психологічні особливості сучасного акцентуйованого підлітка
Authors: Решетникова, Л.
Citation: Розквітання
Issue Date: 2011
Publisher: Принт Мастер
Keywords: підліток
акцентуація
Series/Report no.: ;Вип. 4; С. 99-102.
Abstract: З кожним роком ми помічаємо, що все збільшується кількість делінквентних підлітків, розладів особистості, порушень поведінки, а наркоманізація та алкоголізація з кожним роком тільки «молодшають». Серед усіх акцентуацій характеру особливо виділяються криміногенні типи, тому що вони більшою мірою страждають дефектами поведінки, а також підвищеними ризиками алко-голізації, наркоманізаціі та особистісних розладів. Тому в даному дослідженні нас цікавило, як змінюється розподіл різних типів акцентуацій в популяції підлітків, а також частота адиктивної поведінки в їх середовищі.
Description: Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання". Вип. 4 : Теоретичні та практичні проблеми розвитку та реалізації потенціалу особистості: матеріали Всеукраїнської конференції молодих науковців, 29 квітня 2011 р. – Одеса, 2011 .
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7704
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99-102.pdf132.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.