Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7679
Title: Психологічні особливості відносин між матір´ю та дитиною молодшого шкільного віку різної статті.
Authors: Сологуб, Дарія Сергіївна
Citation: Розквітання
Issue Date: 2012
Publisher: Принт Мастер
Keywords: суб’єктна парадигма
матір
Series/Report no.: ;Вип. 5, С. 134-136.
Abstract: Роль матері у формуванні психіки дитини відзначається багатьма ученими, як педагогами так і психологами. Особливо цінними здобутками вітчизняної вікової психології у цьому напряму є роботи Г.С. Костюка, С.Д. Максименка та В.О. Татенка про роль соціального фактора в розвитку психіки дитини та суб’єктна парадигма розгляду вказаного процесу. Не менш вагомими є досягнення розуміння особливостей материнських відносин в школах глибинної психології. Питання про різницю відношення матері до дитини-хлопчика і дитини-дівчинки пояснюються уявленнями про структуру і динаміку несвідомих психічних процесів у класичному психоаналізі З. Фрейда; з уявленнями про розвиток Его і його функцій (школа Г. Фрейд); із уявленнями про роль об’єктних відносин у розвитку психіки дитини (школа М. Кляйн); з теорією архетипу в аналітичній психології К. Г. Юнга і його послідовників.
Description: Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання".Вип. 5 : Розвиток особистості на протязі життєвого шляху: матеріали Всеукраїнської конференції молодих науковців, 24 квітня 2012 р. – Одеса : Принт Мастер, 2012.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7679
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
134-136.pdf131.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.