Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7625
Title: Персистентність особистості як основа її зрілості
Authors: Ташматов, В’ячеслав Абдулаєвич
Citation: Розквітання
Issue Date: 2014
Publisher: Принт Мастер
Keywords: persistent
наполегливий
Series/Report no.: ;Вип. 7, С. 104-107.
Abstract: У вузькому смислі persistent перекладається українською мовою як «наполегливий» і служить засобом опису людини, її поведінки і вчинків, отже, несе в собі оцінний компонент значення. У широкому смислі лексема persistent виступає характеристикою не людини та її діяльності, а реалій довкілля, природних явищ або ж деяких абстрактних понять. В цьому випадку persistent має значення «постійний», «стійкий», найчастіше не містить компонента оцінюваності, а є швидше об’єктивною характеристикою явища. В психологічному контексті персистентність забезпечує реалізацію потенціалу особистості; слугує внутрішньою умовою організації життєдіяльності людини, регулятором найважливіших моральних цінностей.
Description: Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання". Вип. 7 : Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху: матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 24-26 квітня 2014 р. – Одеса, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7625
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104-107.pdf152.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.