Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7624
Title: Психологічні особливості життєвого вибору особистості
Authors: Сербiн-Жердецька, Iнна Анатолiївна
Citation: Розквітання
Issue Date: 2014
Publisher: Принт Мастер
Keywords: психологічний феномен
психологія
Series/Report no.: ;Вип. 7, С. 102-104.
Abstract: Вибір є надзвичайно складним і багатоаспектним психологічним феноменом, оскільки саме життя є результатом життєвих виборів, які щогодини робить особистість; життєвий вибір людини має потужні рушійні і спрямовуючі сили, регулятивні можливості. Проблеми психологічних механізмів життєвого вибору на сьогодні актуальні в області екзистенціальної, теоретичної, практичної психології, є нагальними питаннями психології особистості. Вивчення проблеми вибору представлене у вітчизняній психології в різних аспектах.
Description: Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання". Вип. 7 : Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху: матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 24-26 квітня 2014 р. – Одеса, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7624
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102-104.pdf149.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.