Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7618
Title: Відповідальність як показник особистісної толерантності
Authors: Малигіна, Ганна Степанівна
Citation: Розквітання
Issue Date: 2014
Publisher: Принт Мастер
Keywords: толерантність
відповідальність
Series/Report no.: ;Вип. 7, С. 77-79.
Abstract: Уміння узяти на себе відповідальність за власні дії і вчинки, є специфічною для зрілої особистості формою толерантної поведінки, що виражається в усвідомленні себе як першопричини здійснюваних вчинків та їх наслідків і в усвідомленні і контролі своєї здатності виступати причиною змін (чи протидії змінам) у навколишньому світі і у власному житті. У психології, переважно західній, відповідальність вивчалася не як цілісне явище, а в окремих її формах прояву або аспектах, однією з таких форм відповідальності є соціальна відповідальність — схильність людини поводитися відповідно до інтересів інших людей і соціуму взагалі, а не в егоїстичних інтересах, дотримуватися прийнятих норм і виконувати рольові обов’язки.
Description: Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання". Вип. 7 : Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху: матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 24-26 квітня 2014 р. – Одеса, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7618
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
77-79.pdf149.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.