Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7616
Title: Самоефективність особистості як детермінанта її адаптаційних здібностей
Authors: Ліпінська, Наталія Францівна
Citation: Розквітання
Issue Date: 2014
Publisher: Принт Мастер
Keywords: Самоефективність особистості
детермінанта
Series/Report no.: ;Вип. 7, С. 70-72.
Abstract: В сучасній психологічній науці робляться спроби цілісного осмислення особистісних характеристик, відповідальних за успішну адаптацію і упорання з життєвими труднощами. Це і психологічне наповнення введеного Л.М.Гумільовим поняття пасіонарності, і поняття про особистісний адаптаційний потенціал, що визначає стійкість людини до екстремальних чинників, запропоноване О.Г.Маклаковим, і поняття про особистісний потенціалД.О. Леонтьєва на основі синтезу наукових ідей Е.Фромма і В.Франкла.
Description: Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання". Вип. 7 : Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху: матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 24-26 квітня 2014 р. – Одеса, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7616
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70-72.pdf149.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.