Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7611
Title: Специфіка статево-рольової ідентичності в структурі самосприйняття особистості
Authors: Гусева, Олена Сергіївна
Citation: Розквітання
Issue Date: 2014
Publisher: Принт Мастер
Keywords: гендерна ідентичність
стать
Series/Report no.: ;Вип. 7, С. 49-52.
Abstract: Гендерна ідентичність являє собою багаторівневий особистісний конструкт, фундаментальне відчуття своєї приналежності до певної статі, і формування на цій основі певних патернів поведінки. Ототожнення особистості з маскулінними або фемінінними якостями є одним з центральних і організуючих компонентів самосвідомості. Питання гендерної ідентифікації особистості відносяться до складних проблем психології, психологічне вивчення цього феномену направлено на дослідження формування статево-рольової ідентичності на різних етапах онтогенезу, на вивчення впливу статево-рольових якостей особистості на процеси адаптації та саморегуляції.
Description: Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання". Вип. 7 : Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху: матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 24-26 квітня 2014 р. – Одеса, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7611
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49-52.pdf168.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.